Aanleverspecificaties

Door 5 minuten onze aanleverspecificaties te lezen, kun je er zelf voor zorgen dat uw ontwerp perfect aangeleverd wordt met als resultaat een gedrukt of geprint exemplaar dat precies zoals je het voor ogen hebt. Uit ervaring weten wij dat onderstaande aanleverspecificaties je kunnen helpen om de doorlooptijd te versnellen. Zo ontstaan er geen problemen tijdens de opmaak en het drukproces. Met onderstaande vuistregels wordt het aanleveren een eenvoudig klusje!

Afmeting/marge

De marge is het extra beeld rondom dat nodig is om het print- en drukwerk te convectioneren. Hiervoor hanteren wij een marge van 10mm aan elke zijde.
Bestanden dienen aangeleverd te worden in de juiste formaten in milimeters aangeduid. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 20 mm afloop aan alle zijden.
Daarbij is het belangrijk dat van het uiteindelijke formaat aan alle zijdes tenminste 20 mm vrij zijn van teksten en andere belangrijke informatie.